CoronaPolicy

Juristgruppen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller Covid-19 och har därför vidtagit några enkla åtgärder för att minska smittspridningen.

  • Våra personliga möten tar vi, om möjligt i stora konferensrum där vi sitter långt ifrån varandra,
  • Våra klienter uppmanas att inför möten, ta med sig egna pennor och block för anteckningar,
  • Vi tar inte varandra i hand när vi hälsar och undviker helt all fysisk kontakt,
  • Vi tillhandahåller vanligtvis handsprit (för utvärtes bruk) på mötena,
  • Vår personal har strikta restriktioner att inte gå till arbetsplatsen om man känner minsta tecken på symptom, även lindriga,

Vi kan även erbjuda telefonmöte eller Skype/Edge-möte för att våra klienter ska kunna känna sig säkra och trygga.

 

Kontakta oss