Vi hjälper dig med framtidsfullmakt i Göteborg

Kontakta oss

Framtidsfullmakt

Vad händer med de praktiska delarna om du råkar ut för en olycka, får en stroke, demens eller andra sjukdomar? Vem betalar räkningar, tar beslut om försäljning av hus och bil eller andra ekonomiska beslut, små som stora? Genom testamenten reglerar man vad som ska ske när man gått bort, men i situationer där man fortfarande lever men har förlorat handlingsförmågan saknar testamentet verkan. 

Det kan dock uppstå många situationer där vi skulle vilja reglera vem som ska tand om vår egendom även innan vi dör, om vi saknar förmåga att ta hand om detta själva. Du kanske inte vill ha en främmande person som gör detta utan du kanske vill ha någon närstående som gör detta.  Med en framtidsfullmakt kan man ordna så att det blir som man önskar om en sådan situation skulle uppstå. 

Vi på Juristgruppen kan hjälpa dig med framtidsfullmakt i Göteborg, Alingsås, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Mellerud och Lerum.

Varför en framtidsfullmakt?

Det finns många situationer där en framtidsfullmakt kan underlätta eller förhindra oönskade situationer. När någon får en långvarig sjukdom som förhindrar att denne kan ta hand om sig själv och sin ekonomi förordnas en god man eller förvaltare enligt lag. Denne förordnas av tingsrätten och blir därför ofta en slumpmässig, främmande person. Många personer har dock ofta en familjemedlem eller god vän som de litar på som de hellre hade sett tillvaratog deras intressen. Detta kan man uppnå med hjälp av en framtidsfullmakt. Om du är intresserad av att upprätta en framtidsfullmakt är du varmt välkommen att höra av dig till våra erfarna jurister i Göteborg.

Skillnad mellan god man och framtidsfullmakt

En god man kan endast förvalta tillgångarna och de blir på så sätt ofta fast på konton. För vissa hade det känts bättre om närstående hade tillgång till exempelvis konton. Detta kan man reglera genom en framtidsfullmakt. Om man vill att en person, eller flera (i förening/var och en för sig) ska kunna agera för ens räkning så går detta att skriva in i framtidsfullmakten. Det är viktigt att man känner sig bekväm med upplägget i framtidsfullmakten eftersom man ger bort sin förmåga att agera i många situationer. För att vara säker på att det blir som man vill är det viktigt att rådfråga en kunnig jurist. Våra jurister i Göteborg finns här för att guida dig genom detta.

En god mans begränsning

En god man kan därtill endast förvalta den sjuka personens tillgångar. Detta har flera konsekvenser. Ett vanligt scenario är när den sjuke behöver vård och därför inte längre bor hemma. Detta leder i vissa fall till att en eventuell make eller sambo inte längre har råd, eller inte ser behovet av att bo kvar i den gemensamma bostaden. Den kan ha blivit för dyr eller för stor. Då kanske denne vill sälja bostaden och köpa en mindre. I ett fall med god man kan överförmyndarnämnden ge medgivande att sälja bostaden om båda makarna eller samborna äger den tillsammans. Den sjukes andel av pengarna hamnar då på dennes konto, men kan därefter inte röras. I vissa fall kanske den friske maken behöva båda makarnas andel av pengarna för att kunna köpa något nytt. Med en framtidsfullmakt kan man då möjliggöra att sambon, maken eller den man väljer kan disponera över ens pengar, och då har möjlighet att köpa en ny bostad. Det är dock av yttersta vikt att man diskuterar detta noggrant med juristen. 

Exempel: Anna är gift med Kalle. De äger ett hus. Kalle råkar plötsligt ut för en stroke som leder till att han behöver läggas in på sjukhus. Till följd av stroken är han okommunicerbar. Anna besöker Kalle dagligen men han blir inte bättre. Efter ett tag börjar Anna fundera på att sälja huset. Det känns för stort och tomt utan Kalle. Det var ju inte meningen att hon skulle bo där själv. Hennes dotter hittar en fin lägenhet åt henne som hon vill flytta till. Hon vänder sig till en mäklare för att sälja huset, men mäklaren säger att Kalles signatur krävs för att kunna sälja huset eftersom de båda står som ägare på fastigheten (även när bara en av makarna står som ägare på fastigheten behövs makes samtycke till försäljning). 

Kalle behöver då en god man som kan ta detta beslut och signera för honom. ”Det måste ju vara jag”, tänker Anna. Men i stället förordnar tingsrätten en person som varken Anna eller Kalle träffat innan. Denne gode man skriver under handlingarna för husförsäljningen tillsammans med Anna. Nu vill Anna köpa lägenheten. Annas hälftenandel av försäljningspengarna räcker inte till köpet av lägenheten och hon får inte låna från banken resterande belopp då hon har dålig pension. Hon ber då gode mannen flytta över makens andel av pengarna till henne. Den gode mannen får inte flytta Kalles pengar till någon, inte ens makan i detta fall. I stället ligger Kalles pengar på hans konton och får inte röras. 

Eftersom Anna inte kan köpa lägenheten utan Kalles hälft av huspengarna och Anna inte får låna av banken blir hon därför låst i vad hon kan göra. 

Hade Kalle och Anna skrivit en framtidsfullmakt och förordnat varandra som fullmaktshavare hade Anna kunnat skriva under försäljningen själv och sedan förfogat över Kalles pengar till ett eventuellt lägenhetsköp, utan inblandning från tingsrätt, överförmynderi eller andra utomstående aktörer.

Hur ska en framtidsfullmakt utformas?

När man väl hamnat i ett läge där man inte längre kan ta egna beslut är det för sent att skriva en fullmakt eftersom den då inte blir giltig. Det är därför viktigt att skriva den innan något sådant händer. Det finns nästan inga gränser för vad framtidsfullmakten kan reglera. Det är därför viktigt att tänka på hur den bäst kan utformas för just din situation. Hänsyn behöver även tas till omständigheter som fastighetsägande, särkullbarn och testamenten, så att framtidsfullmakten inte förändrar sådana förhållanden på ett oönskat sätt. På grund av att du inte själv kommer kunna förklara vad du vill att den ska reglera när tiden är inne så är det viktigt att den är tydlig och skräddarsydd efter just dina önskemål. Detta är något vi gärna hjälper till med. Hör av dig till oss och få hjälp av någon av våra erfarna jurister i Göteborg.

Ett exempel

Anna är änka. Hon äger ett hus och har två söner. Hon har en del pengar på banken och en bil. Om något händer henne önskar hon att hennes söner ska kunna företräda henne i stället för en god man som hon inte känner. Anna måste då upprätta en framtidsfullmakt. På mötet med våra jurister på Juristgruppen Väst i Göteborg går vi igenom hela Annas situation då fullmakten annars kan kollidera med tidigare intressen. Till exempel:

  • Har Anna ärvt sin make när han avled? Finns det ett efterarv att beakta och på så sätt begränsa vad sönerna får lov att göra för att undvika en arvskonflikt? Annas avlidne make kanske har ett särkullbarn som ska ärva en viss sak, fastighet eller summa som sönerna inte får disponera över och då måste fullmakten begränsas.
  • Vill Anna att sönerna ska fatta alla beslut tillsammans? Är det geografiskt möjligt om det händer henne något att sönerna tillsammans varje gång måste vända sig till banken?
  • Vill Anna att sönerna ska kunna plocka ut pengar från hennes konton eller vill hon enbart att de ska förvalta hennes egendom?
  • Har Anna ett testamente som kan omkullkastas genom fullmaktens utformning?

Kontakta oss

Framtidsfullmakt Göteborg

Adress: Krokslätts torg 3

Framtidsfullmakt Alingsås

Adress: Nygatan 18 A

Framtidsfullmakt Mellerud

Adress: Köpmantorget 1

Framtidsfullmakt Partille

Adress: Krokslätts torg 3

Framtidsfullmakt Kungsbacka

Adress: Borgmästaregatan 5E

Framtidsfullmakt Mölndal

Adress: Krokslätts torg 3

Framtidsfullmakt Lerum

Adress: Brobacken 10