Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 infördes lagen om framtidsfullmakter i Sverige.

Genom den nya lagstiftningen kan du välja vem som ska fatta dina beslut, när du inte längre kan göra det själv. Vanligtvis är det tingsrätten som utser en god man åt den som saknar möjlighet att fatta egna beslut men genom den nya lagstiftningen kan du istället själv bestämma styra detta. Du väljer vem eller vilka som ska kunna hjälpa till och vad de ska få göra.

Många tror att det räcker med några få rader där man enkelt nämner en person som får ”sköta allt”. I praktiken är det inte så enkelt. Det är viktigt att framtidsfullmakten är mycket tydlig, specifik och heltäckande. Det är inte lämpligt att använda en generell mall som gäller för alla, då det för varje person kan se väldigt olika ut.

För oss är det viktigt att ha ett möte med den som önskar skriva en framtidsfullmakt. Under mötet går vi igenom hela personens situation och ser över eventuellt tidigare upprättade handlingar. Framtidsfullmakten bör inte kollidera med förordnanden som personen till exempel har i sitt testamente eller äktenskapsförord.

 

Exempel:

Bengt har i sitt testamente skrivit att hans dotter Anna ska ärva hans släktgård när han går bort. Samtidigt vill han i sin framtidsfullmakt bestämma att hans sambo Lena ska kunna företräda honom om han blir dement. I Bengts fall är det olämpligt att i framtidsfullmakten tillåta sambon Lena att sälja släktgården om Bengt blir sjuk. Det är därmed vår uppgift som jurister att guida dig rätt i hur och varför en fullmakt ska utformas.

En framtidsfullmakt skiljer sig från vanliga fullmakter. Vanliga fullmakter gäller från den dagen du skriver under fullmakten. Framtidsfullmakten gäller först om du i framtiden blir sjuk, inte innan. Det är också viktigt att förklara vad lagen menar med sjuk. Att fullmaktsgivaren är fysiskt förhindrad att ta sig till banken innebär inte detta att fullmaktshavaren får lov att använda framtidsfullmakten. Viktiga gränsdragningar och vad man som fullmaktsgivare ska tänka på går vi noggrant igenom på vårt möte.

De stora fördelarna med en framtidsfullmakt är att du väljer vem du vill ska fatta dina beslut när du själv inte kan det. Det är också du som uppställer ramarna för vad fullmakthavaren får lov och vad denne inte får lov att göra för din räkning. Slutligen är det väldigt enkelt och smidigt för fullmaktshavaren att använda sig av framtidsfullmakten istället för att denne måste gå via tingsrätten och ansöka om en god man för dig och där du aldrig helt säkert vet vem som slutligen kommer att företräda dig.

 

Kontakta oss