Aktieägaravtal

Går du i tankar om att starta ett aktiebolag tillsammans med någon annan eller äger ni tillsammans redan ett aktiebolag?

Då är det väldigt viktigt att man upprättar ett aktieägaravtal. Juridiska avtal behövs inte så länge alla är överens och något oförutsett inte sker. Tyvärr ser verkligheten inte ut så alla gånger.

  • Vad händer med dina aktier i bolaget om du avlider eller genomgår en skilsmässa? 
  • Vad händer om din kompanjon avlider och hens arvingar vill behålla aktierna i bolaget och vara med och driva bolaget trots att de inte har någon kunskap om er verksamhet?
  • Vad händer om din kompanjon blir sjuk och inte kan arbeta på väldigt länge, ska hen fortfarande ha rätt till utdelning från bolaget även om denne inte bidragit till bolagets verksamhet på flera år?
  • Vad händer om ni blir osams och du vill sälja sina aktier, till vilket pris ska detta ske?
  • Vad händer om din kompanjon vill sälja sina aktier, ska hen kunna göra det till en utomstående eller måste du få frågan om att få köpa aktierna först?

Denna typ av problem är mycket vanligare än vad man tror. Med ett aktieägaravtal skyddar du dig själv och din/a kompanjoner!

 

Kontakta oss