Vi hjälper dig med gåvobrev i Göteborg

Kontakta oss

Gåvobrev

Om man vill ge bort en gåva kan det vara bra att undersöka om ett gåvobrev behövs. Ett gåvobrev kan upprättas vid till exempel gåva av fastighet, bostadsrätt, pengar och värdepapper. Det finns olika situationer där gåvobrev är obligatoriskt för att gåvan ska bli giltig och andra där det är praktiskt fördelaktigt med ett gåvobrev även om det inte är ett krav. En gåva kan få skattemässiga och arvsrättliga konsekvenser. De kan även påverka en bodelning och för gåvor som utgör giftorättsgods i ett äktenskap måste samtycke från den andra makan alltid ges. Det kan därför vara en god idé att undersöka om ett gåvobrev är något du bör ha för att skydda både gåvogivare och gåvotagare. 

För att säkerställa att det blir just så som du har tänkt kan det vara bra att rådfråga en jurist. Du är välkommen för rådgivning hos våra kunniga jurister på Juristgruppen Väst i Göteborg.

Vi på Juristgruppen kan hjälpa dig med gåvobrev i Göteborg, Alingsås, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Mellerud och Lerum.

Gåvor till barn

Huvudregeln när man ger en gåva till bröstarvingar är att det utgör förskott på arv. Gåvor från föräldrar till barn dras då av mot barnets arv till fördel för andra arvingar. Om detta inte är något man önskar måste man skriva ett gåvobrev och där specificera att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. På så sätt kan du skydda ditt barn i framtiden.

Dessutom är det bra att tänka på att gåvor som du ger ditt barn kommer ingå i en eventuell framtida bodelning mellan barnet och dennes respektive. Om barnet alltså i framtiden skiljer sig kommer expartnern ha rätt till halva gåvans värde. För att undvika detta ska man skriva ett gåvobrev och därtill skriva in ett villkor om att gåvan ska utgöra barnets enskilda egendom. Genom att göra gåvan till enskild egendom kommer den inte ingå i giftorättsgodset och på så sätt inte bli del av en bodelning. Önskar du rådgivning kring just din situation är du välkommen att boka tid hos våra erfarna jurister på Juristgruppen Väst i Göteborg.

Fastighet och bostadsrätt

Vid gåva av fastighet, bostadsrätt och tomträtt är det obligatoriskt att skriva ett gåvobrev för att gåvomomentet ska anses vara uppfyllt och att gåvan på så sätt på så sätt bli giltig. Det finns då formkrav att beakta och gåvobrevet ska tillsammans med ansökan om lagfart skickat in till Lantmäteriet. Om du önskar hjälp med att upprätta ett gåvobrev eller ansöka om lagfart är detta något våra jurister i Göteborg är behjälpliga med.

Gåva av fastighet mot vederlag

Det händer att fastigheter ges bort mot ett vederlag, alltså att det utgår betalning från gåvotagaren till gåvogivaren. Ibland är denna betalning så låg att det ska anses utgöra gåva ändå, snarare än köp. Om däremot betalningen är för står kan överlåtelsen ses om ett köp trots att det är benämnt gåva mellan parterna. Detta utlöser då olika skattemässiga konsekvenser för parterna. För fastigheter gäller helhetsprincipen. Detta innebär att hela överlåtelsen ska utgöra antingen gåva eller köp. Om värdet för vederlaget överstiger halva taxeringsvärdet för det året ska överlåtelsen anses vara ett köp. Om värdet för vederlaget i stället understiger halva taxeringsvärdet för det året ska överlåtelsen i stället anses vara en gåva. För gåva av fastighet gäller att gåvogivaren inte behöver betala skatt för det vederlag denne mottagit. Gåvomottagaren får samtidigt inte avdragsrätt för vederlaget, och tar över den latenta kapitalvinstskatten för fastigheten. Man säger att mottagaren träder in i givarens skattemässiga situation. Dessutom påverkas stämpelskatten, avgiften för lagfarten till Lantmäteriet. Detta kan bli en stor oförutsedd kostnad om man inte kan skattereglerna. Det många ibland inte tänker på är att lån som tas över/löses av gåvotagaren också anses utgöra vederlag (betalning). 

Exempel: Anna har en fastighet som hon gärna vill att hennes son, Kalle, ska ta över. Kalle vill jättegärna ta över fastigheten. Eftersom Kalle är hennes son vill hon inte att Kalle ska behöva betala fullt marknadspris för fastigheten. För att hon ska klara sin egen ekonomin måste hon dock få betalt med en viss del av Kalle. 

Kalle betalar mer en gärna, det Anna vill ha i ersättning är ingenting jämfört med vad fastigheten är värd tycker Kalle och han ser detta som en perfekt möjlighet. Marknadsvärdet för fastigheten är 3 miljoner kronor. Taxeringsvärdet är 2 miljoner kronor. Anna vill ha en ersättning om 800.000 kronor av Kalle. 

Vederlaget understiger halva taxeringsvärdet och Anna behöver därför inte deklarera överlåtelsen som en försäljning. Samtidigt får Kalle inte göra avdrag för denna summa om han i framtiden säljer fastigheten. Den skyldighet att betala skatt vid försäljningen av fastighet som Anna hade övergår nu i stället till Kalle. Det betyder att det pris Anna betalat för fastigheten när hon från början köpte den ska utgöra underlaget för Kalle och som han ska deklarera som sin inköpskostnad den dagen han väljer att sälja fastigheten.

Det som är viktigt att tänka på är vad avsikten från Annas sida är om Kalle har syskon. Det är väldigt svårt att räkna på Kalles faktiska gåvovärde i ovanstående situation om man inte gör korrekta beräkningar redan vid gåvotillfället. Det är också viktigt att beakta om Kalle övertar fastigheten själv eller om han måste ha med sin respektive när de tar lån hos banken för att betala Anna. Vad händer då med den gåva som Kalle får av Anna om de väljer att gå skilda vägar i framtiden?

Vi förstår att detta kan upplevas komplicerat, men vi hjälper gärna till att guida dig om du är i en position där du vill ge bort en fastighet och behöver upprätta ett gåvobrev. För rådgivning och upprättande av sådan handling finns våra jurister på Juristgruppen Väst i Göteborg här för dig. Du är välkommen att boka ett möte med någon av våra jurister.

Bostadsrätt eller aktier mot vederlag

För gåva av bostadsrätt gäller i stället något som kallas för delningsprincipen. Detta innebär att den del av marknadsvärdet som täcks av vederlaget anses utgöra ett köp. Den del av marknadsvärdet som inte blir ersatt genom vederlaget anses vara en gåva. Samma princip gäller vid gåva av aktier. Eftersom det inte längre utgår någon gåvoskatt i Sverige så utlöser gåvodelen i överlåtelsen inte några skattemässiga konsekvenser. Den del som däremot anses utgöra ett köp ska behandlas just som ett köp i ett skattemässigt hänseende.

Exempel: Annas vän Kalle känner sig generös och vill ge Anna en bostadsrätt som han äger. Anna insisterar dock på att få ge honom viss ersättning. Hon hade ändå sparat ihop pengar och planerade köpa en bostadsrätt. Kalle går till slut med på detta och de bestämmer att hon ska ge honom ett vederlag om 2 miljoner kronor. Marknadsvärdet för lägenheten är 3 miljoner kronor. En miljon av marknadsvärdet får Kalle ingen ersättning för. Denna del anses vara en gåva. De två miljoner som han däremot erhåller av Anna anses vara ett köp. För dessa två miljoner blir Kalle skatteskyldig och Anna får avdragsrätt.

Återigen har vi respekt för att olika sådana situationer kan verka snåriga och vi hjälper dig gärna med rådgivning och upprättande av ett gåvobrev om detta behövs i din specifika situation. Du är välkommen att höra av dig till våra jurister på Juristgruppen Väst i Göteborg för att boka tid för detta.

Gåvor till make eller sambo

För gåva av tex fastighet mellan makar krävs ett gåvobrev. Vidare måste gåvobrevet skickas in till Skatteverket för registrering för att lagfart sedermera ska kunna sökas med stöd av gåvobrevet. Om du önskar hjälp med upprättande av gåvobrev är du varmt välkommen till oss på Juristgruppen Väst i Göteborg där våra jurister är behjälpliga i hela processen och ser till så att gåvobrevet blir registrerat och att lagfart söks. Tveka inte att höra av dig till oss för att få rådgivning i just din situation.

Kontakta oss

Gåvobrev Göteborg

Adress: Krokslätts torg 3

Gåvobrev Alingsås

Adress: Nygatan 18 A

Gåvobrev Mellerud

Adress: Köpmantorget 1

Gåvobrev Partille

Adress: Krokslätts torg 3

Gåvobrev Kungsbacka

Adress: Borgmästaregatan 5E

Gåvobrev Mölndal

Adress: Krokslätts torg 3

Gåvobrev Lerum

Adress: Brobacken 10