Testamente

Efter många års erfarenhet vågar vi påstå att alla människor behöver ett testamente. Anledningarna till detta är flera.

I vissa situationer är det självklart att man behöver ett testamente. Detta kan gälla ett sambopar som äger en bostad tillsammans och har två minderåriga barn. Om en av samborna avlider ärver inte den kvarvarande sambon något då det saknas arvsrätt mellan sambor.

Andra behov av testamente kan för många vara okända. Exempelvis ingår ett barns arv i deras nuvarande eller framtida äktenskap. Även om barnet separerar vill föräldern ofta att denne ska få behålla sitt arv i skilsmässan. För att barnet ska få detta skydd måste du som förälder skriva ett testamente. Om du separerar från din respektive som också är förälder till ditt barn kommer din tidigare make/sambo förvalta ditt barns arv efter dig om du avlider innan ditt barn fyllt 18 år. Med ett testamente kan du välja en annan person ska förvalta ditt barns arv.

Det vanligaste misstaget många gör är att tänka att det är enkelt att skriva ett testamente. 

Vi på Juristgruppen är utbildade för att guida dig rätt i hur ditt testamente ska skräddarsys utifrån dina specifika önskemål. Ett ord i ett testamente kan ha en helt annan effekt än den du tror. Vår uppgift är att ge dig exempel på hur man kan skriva och vad konsekvensen blir. Eftersom vi har många års erfarenhet med att arbeta med dödsbon och tolka testamenten kan vi se praktiska svårigheter med olika typer av skrivelser i testamenten. Vi erbjuder dig praktiskt verkställbara alternativ till hur vi närmast kommer dina önskemål.

Kontakt oss på Juristgruppen så berättar vi mer.

Kontakta oss