Vi hjälper dig med testamente i Göteborg

Kontakta oss

Testamente

Med ett testamente kan du försäkra dig om att det du lämnar efter dig när du avlider fördelas på det sätt du vill. Oavsett om du lever ensam eller tillsammans med någon, med eller utan barn, så är det viktigt att försäkra sig om att det blir rätt. Det är vanligt att tänka att den lagstadgade arvsordningen räcker, men i många situationer kan det få oönskade resultat att inte uttrycka de egna önskningarna i ett testamente. Hos våra jurister i Göteborg kan du boka in ett möte för att diskutera dina önskemål. Juristens uppgift är att guida dig i den lagstiftning som råder men också spegla detta med praktiska problem som kan uppkomma genom att förordna på ett eller annat sätt över din kvarlåtenskap.  Vi på Juristgruppen kan hjälpa dig med testamente i Göteborg, Alingsås, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Mellerud och Lerum.

Exempel på komplexitet

Anna önskar testamentera sin fastighet till sin vän Kalle. Hon vill vidare att resterande kvarlåtenskap till hälften ska tillfalla hennes systerson, som är 8 år och den andra hälften ska tillfalla hennes syster (systern är änka). Detta kan tyckas vara enkelt att reglera i ett testamente men följande problem kan uppkomma. 
  • Vad händer med fastigheten om Kalle inte lever när Anna avlider?
  • Vad händer om lånen som belastar fastigheten inte får tas över av Kalle, banken säger nej?
  • Vad händer om fastigheten inte finns när klienten avlider?
  • Systersonen är 8 år. Han förordnas en god man då hans mamma, Annas syster, är dödsbodelägarna i samma dödsbo och således motpart. Överförmyndaren kopplas in och ska granska allt som den gode mannen gör för sin huvudman (systersonen).
  • Vad händer om systersonen eller systern är avliden?
Detta är bara några få exempel på situationer som juristerna på Juristgruppen Väst i Göteborg hanterar och diskuterar för att det praktiskt ska bli så som du önskar. Ibland kan vi därför ge förslag på alternativa sätt att förordna, för att på så sätt göra allt praktiskt mer lätthanterligt. 

Gifta med särkullbarn och sambo

För gifta personer med särkullbarn är testamente särskilt viktigt. Ett gift par med endast särkullbarn ärver inte varandra alls enligt lag. För gifta par med både särkullbarn och gemensamma barn ärver man varandra endast till viss del. Inte heller som sambo ärver man varandra, oavsett om man har barn tillsammans eller inte. En bortgång kan därför medföra en ekonomisk otrygghet för den efterlevande. Genom ett testamente kan man reglera detta för att säkerställa att den efterlevande inte står utan någonting efter den första makens eller sambons bortgång. Juristerna på Juristgruppen Väst i Göteborg kan guida er rätt i hur ni kan förordna för att på så sätt säkerhetsställa era önskemål på bästa sätt. 

För dig med barn

Som gift med endast gemensamma barn ärver man varandra, varför det kan verka onödigt med ett testamente. Men även i dessa fall blir ett testamente viktigt då man kan göra arvet till enskild egendom. Detta är relevant för alla med barn, oavsett om man lever tillsammans med någon eller ensam. Enskild egendom innebär att barnets sambo eller make i framtiden inte har någon rätt till arvet vid en separation. Ett testamente kan på så sätt skydda barnens arv i framtiden. Om du skulle gå bort innan barnen fyllt 18 år kommer den andra föräldern i första hand förvalta barnets arv. Om man skilt sig från den andra föräldern kan det för vissa kännas olämpligt att den tidigare maken tar hand om dina barns pengar som de ärvt av dig. Man kan då reglera vem som ska förvalta pengarna för barnet i stället. I de fall då man är ensamstående med barn så kan man skriva in en önskan om vem som ska ha vårdnaden över barnet. Juristerna på Juristgruppen Väst i Göteborg kan guida er rätt i hur ni kan förordna för att på så sätt säkerhetsställa era önskemål på bästa sätt. 

Förvaring

Till skillnad från många andra länder har vi inte ett system i Sverige där vi registrerar våra testamenten. Det betyder att förvaringen av testamentet blir extra viktig. Nu när bankfacken har börjat plockas bort mer och mer förvaras testamenten i många fall hemma. Vissa känner dock oro för att testamentet på detta sätt kan försvinna, förstöras eller inte ens hittas av de efterlevande. Hos oss finns en möjlighet att även förvara testamentet. Vi har en tjänst som innebär att testamentet förvaras tryggt i ett bankvalv i Göteborg. Ett system för testamentena körs mot Skatteverkets folkbokföringssystem som ger utslag, varpå testamentet skickas ut till ansvarig jurist som på så sätt ser till att din vilja efterlevs. På detta sätt kan du känna dig trygg i att ditt testamente är säkert förvarat, inte hamnar i orätta händer samt att det verkställs av en jurist som vet hur du vill ha det.

Få hjälp av en jurist

Genom ett testamente kan du undvika att dina närstående hamnar i en tvist efter din bortgång, något vi tyvärr ser alltför ofta. För att försäkra dig om att din sista önskan efterlevs är det viktigt att testamentet utformas på rätt sätt. Det är viktigt att testamentet uppfyller vissa formkrav och inte minst att det följer andra viktiga dokument. Det är vanligt att missa hur testamenten kan krocka med saker som framtidsfullmakt, nyttjanderätter och dylikt. Tveka inte att höra av dig till våra erfarna jurister i Göteborg för att få hjälp med att skriva ett testamente. 

Kontakta oss

Testamente Göteborg

Adress: Krokslätts torg 3

Testamente Alingsås

Adress: Nygatan 18 A

Testamente Mellerud

Adress: Köpmantorget 1

Testamente Partille

Adress: Krokslätts torg 3

Testamente Kungsbacka

Adress: Borgmästaregatan 5E

Testamente Mölndal

Adress: Krokslätts torg 3

Testamente Lerum

Adress: Brobacken 10