Vi hjälper dig med arvskifte i Göteborg

Kontakta oss

Arvskifte

Ett arvskifte görs först när bouppteckningen är färdigställd. I bouppteckningen har tillgångar och skulder tagits upp. När bouppteckningen är färdig ska då skulderna betalas av. Även kostnader för begravning, förrättningsmän och liknande ska dras av. De kvarvarande tillgångarna ska sedan fördelas mellan arvingarna enligt lag eller eventuellt testamente. Om den avlidne var gift eller sambo görs normalt en bodelning innan arvskiftet äger rum. Ett arvskifte måste göras så fort det finns fler än en dödsbodelägare och är en överenskommelse mellan dödsbodelägarna om hur egendomen ska fördelas. Om det finns minderåriga dödsbodelägare kan överförmyndare behöva godkänna arvskiftet och det får de inte göra om arvskiftet inte är till fördel för barnet. Det finns inga speciella formkrav men arvskiftet måste vara skriftligt och signeras av alla dödsbodelägare. Trots att det inte finns några särskilda formkrav kan det viktigt att få hjälp av en jurist som är insatt i arvsrätt. Det kan vara lätt att förbise viktiga aspekter som bör regleras i arvskiftet.

Våra jurister i Göteborg är gärna behjälpliga med detta och ni är välkomna att höra av er till oss för att boka ett möte.

Vi på Juristgruppen kan hjälpa dig med arvskifte i Göteborg, Alingsås, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Mellerud och Lerum.

Dödsbodelägarna måste vara överens

Ett arvskifte är en överenskommelse mellan dödsbodelägarna om hur arvet ska fördelas och alla delägare måste därför vara överens. För fall då man inte är överens kan man ansöka om en boutredningsman som har till uppgift att ena dödsbodelägarna. Om man ändå inte kan komma överens kan denne utföra ett så kalla tvångsskifte. Vissa dödsbon är mer komplicerade än andra och det kan vara svårt att komma överens. Att även navigera detta och samtidigt gå igenom ett sorgearbete kan vara mycket svårt. Vi på Juristgruppen Väst i Göteborg har mycket erfarenhet av att bistå i sådana situationer och finns här för er som behöver hjälp med att komma framåt i processen.

Partiellt skifte

Man kan göra ett partiellt arvskifte. Då skiftas en del av egendom som dödsboet har medan den andra delen stannar i dödsboet namn. Det finns som regel ingen tidsgräns för hur länge ett dödsbo får vara oskiftat. Dödsbon bör dock försöka skiftas så snart som det går och tar det längre tid än fyra år räknat från dödsfallet blir det en högre beskattning för dödsboet. Dödsboet upplöses sedan när arvskiftet ägt rum.

Oskiftat dödsbo

Om man väljer att inte skifta dödsboet, vilket är vanligt då företag drivs av dödsboet, är det en god idé att upprätta ett avtal om oskiftat dödsbo mellan dödsbodelägarna där det bland annat bör framgå vem som ska förvalta dödsboet. Allt för att förtydliga och undvika tvister i framtiden.

Skatt vid arvskiftet

När egendom ur ett dödsbo skiftas utgår ingen skatt. Arv- och gåvoskatten är avskaffad i Sverige. Det som sker är dock att den arvinge som blir tillskiftad egendom tar över skattesituationen från den avlidna. Detta gäller för till exempel fastigheter och aktier. Skatt kommer då utgå först när den tillskiftade dödsbodelägaren i sin tur säljer egendomen. Detta belopp räknas då av mot värdet av egendomen. Man brukar då tala om en latent skatt. För fastigheter tillkommer även ofta omkostnadsbelopp för mäklare vid försäljning varför många väljer att räkna av uppskattade summor för denna typ av avgifter. Eftersom det är upp till dödsbodelägarna att komma överens, kan sådana avdrag göras på olika sätt, sett till egendomen i sig.

Överföring av tillgångar

När arvskiftet är upprättat ska de sista praktiska delarna utföras. Detta kan vara att till exempel ansöka om lagfart, föra över pengar från konton och öppna aktiedepåer. Vi arbetar nära banker och fastighetsmäklare och har många års vana av att underlätta för klienter genom att hantera dessa praktiska delar. Eftersom detta kan vara både tids- och energikrävande kan det vara skönt för dig som dödsbodelägare att låta en jurist verkställa arvskiftet.

Tveka inte att höra av dig oss på Juristgruppen Väst i Göteborg så hjälper vi gärna dig med detta.

Kontakta oss

Arvskifte Göteborg

Adress: Krokslätts torg 3

Arvskifte Alingsås

Adress: Nygatan 18 A

Arvskifte Mellerud

Adress: Köpmantorget 1

Arvskifte Partille

Adress: Krokslätts torg 3

Arvskifte Kungsbacka

Adress: Borgmästaregatan 5E

Arvskifte Mölndal

Adress: Krokslätts torg 3

Arvskifte Lerum

Adress: Brobacken 10