Arvskifte

När någon avlider uppstår ett dödsbo. Efter att bouppteckningen upprättats och registrerats ska dödsboets tillgångar fördelas mellan arvtagarna.

Om det finns fler än en arvtagare behöver ett arvskifte göras och ett arvskiftesavtal upprättas. I vissa fall efterlämnar den avlidne ett testamente som ska tolkas och följas, i annat fall gäller ärvdabalkens regler och lagstiftningen talar om vem eller vilka som ärver. Arvskiftesavtalet är en överenskommelse mellan dödsboets delägare vad gäller dödsboets fördelning av tillgångar samt ytterligare överenskommelser avseende dödsboet. 

Arvskiftesprocessen är ofta juridiskt komplicerad. I vårt uppdrag ingår översyn och tolkning av aktuella juridiska handlingar, men vi lyssnar även in kunderna och anpassar skiftet och avtalet utifrån dödsbodelägarnas överenskommelser och önskemål. 

Vi bistår er under hela arvskiftesprocessen, verkställer arvskiftet och kan även åta oss uppdraget att deklarera för dödsboet.

 

Kontakta oss