Lagfart

När du blir ägare till en fastighet ska du alltid ansöka om att bli registrerad som fastighetsägare hos Lantmäteriet.

Detta gör man genom att söka lagfart och skicka in erforderliga handlingar till Lantmäteriet. Vilka handlingar som du behöver skicka in är olika beroende på situation och det är viktigt att allt dokumenteras rätt till Lantmäteriet annars har de rätt att avvisa ärendet eller besluta om vilande lagfart.

Ibland är underlaget som behövs gammalt, det kan även finnas komplicerade villkor eller så finns inte erforderligt underlag. Vi på Juristgruppen kan hjälpa dig med att utreda ärendet, inhämta eller upprätta korrekt underlag samt söka lagfart för dig.

Kontakta oss