Samäganderättsavtal

Idag är det vanligt att vara flera ägare av en fastighet, segelbåt eller husbil. Att vara flera ägare kan vara ekonomiskt förmånligt men problematiskt om ni inte kommer överens i framtiden.

En av de vanligaste situationerna uppstår när det är flera syskon som ärver ett fritidshus efter sina föräldrar. Vid förvärvet av fritidshuset är syskonen överens. Efter en tid uppstår det däremot en del frågor och konflikter kring samägandet.

Ett av syskonen tillbringar betydligt mer tid i fritidshuset. Värmepannan går sönder, slitage på ytor och vitvaror uppstår och delägarna som använder fritidshuset mindre anser att det borde vara syskonet som huvudsakligen använt fritidshuset som står för kostnaderna.

Flera av syskonen vill spendera midsommar, jul och nyår i fritidsstugan och det blir diskussioner om när och hur man ska använda fritidsstugan.

Ett av syskonen avlider och dennes make ärver en andel av fritidshuset. Den nya ägaren har inte alls samma önskan om hur fritidshuset ska skötas eller brukas och vill sälja sin andel vilket de andra ägarna inte vill.

Vi på Juristgruppen kan hjälpa er delägare med ett avtal som reglerar kostnader, överlåtelse och användning av egendomen.

 

Kontakta oss