Vi hjälper dig med äktenskapsförord i Göteborg

Kontakta oss idag

Äktenskapsförord

För många kan tanken på ett äktenskapsförord kännas oromantiskt. Det är inte alltid det man vill tänka på när man talar om ett äktenskap. Ett äktenskapsförord kan dock ha många praktiska fördelar, och vi kan se att det blir allt vanligare att man skriver äktenskapsförord i takt med att allt fler får kunskap om vad det innebär.

Vi på Juristgruppen kan hjälpa dig med äktenskapsförord i Göteborg, Alingsås, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Mellerud och Lerum.

Giftorättsgods och enskild egendom

När två personer gifter sig blir all egendom som huvudregel giftorättsgods. Detta betyder att vid en bodelning, oavsett om det gäller skilsmässa och dödsfall, så ska all egendom läggas samman och därefter skulder dras av. Efter detta delas de kvarvarande tillgångarna lika mellan makarna. Det betyder att den ena makens tillgångar kan minska till följd av den andra makens skulder. Det spelar inte heller någon roll att man köpt hus eller startat företag före äktenskapet. Allt ingår i bodelningen. Genom att göra viss eller all egendom till enskild egendom kan man styra vad som ska ingå i en framtida bodelning. Det är inte heller möjligt att omvandla giftorättsgods till enskild egendom genom en gåva mellan makar utan det behövs alltid ett äktenskapsförord.

Skilsmässa och dödsfall

Ett äktenskapsförord gäller både vid skilsmässa och dödsfall. Det får alltså inte bara effekt vid en skilsmässa utan även i ett arvsrättligt avseende. Detta innebär att äktenskapsförordet inte bara reglerar tillgångar mellan makar utan också mellan den avlida maken och andra eventuella testamentstagare. Ett äktenskapsförord kan på så sätt komma att bli ett skydd för efterlevande make. På grund av samspelet med arvsrätten kan det därför i samband med ett äktenskapsord bli relevant att se över sitt testamente, eller skriva ett nytt. Juristerna på Juristgruppen Väst i Göteborg kan guida er rätt i hur ni kan avtala för att på så sätt säkerhetsställa era önskemål på bästa sätt. 

Exempel: Kalle och Anna ska gifta sig och har inga barn. Anna vill behålla alla sina tillgångar och ansvarar för sina skulder om de går skilda vägar och Kalle likaså. Däremot vill de ärva varandra. De kan då skriva ett äktenskapsförord som gör att alla deras tillgångar blir enskild egendom. Någon bodelning kommer då inte göras vid skilsmässa eller dödsfall. Var och en behåller det den äger. Detta påverkar inte rätten för dem att ärva varandra som makar. Makar ärver varandra i första hand om de inte har några barn, även om de båda bara har enskild egendom.

Exempel: Anna och Kalle är gifta. Kalle har två barn sedan innan och Anna har inga egna barn. Anna ska starta ett aktiebolag och vill skydda sitt aktiebolag i händelse av att hon skiljer sig från Kalle, alternativt om Kalle avlider först. Detta vill hon göra för att på så sätt försäkra sig om att Kalles två barn från tidigare förhållande inte får del i hennes aktiebolag, då detta är hennes huvudsakliga inkomstkälla om hon blir kvar själv. Vid skilsmässa eller dödsfall upprättas en bodelning. Alla tillgångar ingår i bodelningen, även Annas aktiebolag. Om de skiljer sig får Kalle rätt till halva värdet av bolaget. Om Kalle går bort före Anna ärver Kalles barn hans tillgångar. Bolagets värde ingår i bodelningen mellan Kalles dödsbo och Anna vilket göra att Kalles barn erhåller halva värdet i Annas aktiebolag. Genom att skriva ett äktenskapsförord skapar man ett skydd där Kalle och hans arvingar inte kommer åt bolagets värde i händelse av skilsmässa eller bortgång. 

Exempel: Kalle och Anna är gifta och har två gemensamma barn. Anna har även två barn sedan tidigare. Kalle har ärvt en miljon kronor av sin avlidne far. Han vill inte att Annas två egna barn ska ta del av hans arv om han avlider utan att detta enbart ska tillfalla deras två gemensamma barn. Om inget avtal upprättas mellan Kalle och Anna kommer Kalles arvspengar att delas lika mellan honom och Anna om de går skilda vägar. Efter skilsmässan kommer således Anna inneha halva Kalles arv som sedermera ärvs av Annas fyra barn när hon avlider. På samma sätt blir resultatet om Kalle avlider först. Kalles arv delas lika i bodelningen vilket gör att Anna får halva Kalles arv och som sedermera utgör Annas kvarlåtenskap när hon avlider och delas lika mellan hennes fyra barn. 

Juristerna på Juristgruppen Väst i Göteborg kan guida er rätt i hur ni kan avtala för att på så sätt säkerhetsställa era önskemål på bästa sätt. 

För dig som äger fastighet tillsammans med släkt eller äger företag

Det är viktigt om man till exempel äger företag att ägarandelarna görs till enskild egendom för att undvika att företaget ingår i en bodelning. Det kan försätta dig och dina delägare i en ekonomiskt ohållbar situation. Även för dem som äger en fastighet som tillhört släkten sedan långt tillbaka kan detta vara bra att tänka på. Om man dessutom äger fritidshus tillsammans med exempelvis syskon så kan det bli så att de andra syskonen påverkas om ett syskon som skiljer sig inte har råd att köpa ut maken ur huset. Man kan då tvingas sälja fritidshuset.

Varför behövs en jurist för att skriva äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan skrivas innan äktenskapet ingås eller under pågående äktenskap. Detta ska då registreras hos Skatteverket (förr var det tingsrätterna). För de som väljer att skriva äktenskapsförord hos oss kan man boka rådgivning så hjälper vi till med detta. Det är tyvärr vanligt att personer skriver egna äktenskapsförord som saknar verkan därför att de skrivs på ett sätt som inte är förenlig med lagen. Även mallvarianter kan tyvärr innebära att man missar omständigheter som gör att förordet inte får önskad effekt, då en mall inte kan skapa sig en helhetsbild av den specifika personens ekonomi och tillgångar. För att vara säker på att äktenskapsförordet får önskad effekt är det bra att prata med en jurist. Ni är varmt välkomna till oss för att prata med en av våra specialiserade familjejurister i Göteborg och upprätta ett äktenskapsförord som passar just er.

Kontakta oss

Äktenskapsförord Göteborg

Adress: Krokslätts torg 3

Äktenskapsförord Alingsås

Adress: Nygatan 18 A

Äktenskapsförord Mellerud

Adress: Köpmantorget 1

Äktenskapsförord Partille

Adress: Krokslätts torg 3

Äktenskapsförord Kungsbacka

Adress: Borgmästaregatan 5E

Äktenskapsförord Mölndal

Adress: Krokslätts torg 3

Äktenskapsförord Lerum

Adress: Brobacken 10