Dödsboförvaltning

När någon avlider måste fortfarande räkningar betalas, abonnemang avslutas, boendet sägas upp och tömmas och dödsboets tillgångar skötas. Detta brukar kallas för dödsboförvaltning.

För anhöriga, som precis förlorat en närstående, kan detta upplevas överväldigande och svårt.

Ibland täcker inte tillgångarna alla kostnader på en gång och man kanske behöver kontakta fordringsägare för att begära anstånd med betalning. I vissa fall behöver man även kontrollera eventuella försäkringar m.m. Ni kan alltid välja att ta hjälp av oss med dödsboförvaltningen om ni inte önskar, kan eller orkar sköta detta själva.

Ibland kan den som avlider ha en god man. Uppdraget att vara god man upphör samma dag som huvudmannen avlider. När en god man entledigas från sitt uppdrag kvarstår det ofta att reglera en räkning för dennes kostnader. Då måste dödsboet upprätta en förenklad arbetsgivardeklaration och betala arbetsgivaravgifter. Vi på Juristgruppen kan självklart även hjälpa er med detta.

 

Kontakta oss