Vi hjälper dig med samboavtal i Göteborg

Kontakta oss

Samboavtal

Som blivande eller som sambo kan det kännas tråkigt att tänka på praktiska saker som juridik, men det är ändå bra att vara medveten om vad det kan få för följder att flytta ihop med någon. Med ett samboavtal kan man enkelt undvika att tråkiga tvister uppstår i framtiden. Frågor att ställa till dig själv innan eller när du blir/är sambo; 

  • Vill du att din sambo får halva värdet av din fastighet/bostadsrätt som du köpt själv under tiden ni varit sambo om ni separerar?
  • Vill du att din sambo får halva värdet av lösöret du köpt under tiden ni varit sambo om ni separerar?
  • Vill du att din sambo ärver dig om du avlider eller vill du att dina barn, föräldrar, syskon eller vän ärver dig?
  • Vill du att din sambo ska bli förmånstagare till dina pensioner och livförsäkringar?
  • Vill du få tillbaka dina pengar som du investerat i din sambos fastighet/bostadsrätt om ni separerar? 
  • Vill du att din sambos privata skulder (till exempel CSN lån, kreditkortsskulder m.m.) indirekt ska betalas av dig om ni separerar?

Samtliga frågor kan juristerna på Juristgruppen Väst i Göteborg svara dig på och vi kan guida er i de avtal ni måste skriva för att få det på det sätt ni önskar. 

Vi på Juristgruppen kan hjälpa dig med samboavtal i Göteborg, Alingsås, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Mellerud och Lerum.

Samboegendom

Sambo blir du när du bor tillsammans med någon som du har en kärleksrelation med. Allt som införskaffats för det gemensamma hushållet blir då samboegendom. Det kan vara både bostaden i sig och bohaget, som utgörs av bland annat möbler. Annan egendom som bil och fritidshus ingår inte i samboegendomen. Vad som utgör samboegendom blir relevant vid en bodelning. 

Bodelning

En bodelning är något som en sambo kan begära när samboförhållandet upphör och upp till ett år efter upphörandet av samboförhållandet. En bodelning kan man även göra om den ena sambon har gått bort och den efterlevande sambon begär detta. All samboegendom sammanställs då och delas mellan samborna. Det spelar ingen roll vem som köpte vad eller att den ena sambon har betalat för allt. Med ett samboavtal kan man tex. reglera att var och en behåller det de köpt.

Exempel: Anna träffar Kalle och har två barn sedan tidigare. Kalle har inga barn men har en syster. Anna köper i samband med att hon träffar Kalle en fastighet som de tillsammans flyttar in i. Anna köper fastigheten själv, står på lagfarten och lånen själv och betalar hela kontantinsatsen. Efter 10 år avlider Anna tragiskt i en bilolycka utan att efterlämna något testamente. Kalle som är Annas sambo vid frånfället ärver inte henne enligt lag. Hennes två barn ärver allt efter Anna. Kalle kan dock begära bodelning enligt sambolagen och tillgodogöra sig hälften av fastighetens värde som Annas barn går miste om, trots att Anna betalat allt vid köpet. Sedermera kommer värdet av halva fastigheten som Kalle fick i bodelningen efter Annas död att tillfalla Kalles syster när han avlider. 

Denna typ av situationer tar juristerna på Juristgruppen Väst i Göteborg upp och utreder tillsammans med er så att ni säkerställer att era avsikter uppfylls. 

Sambo med skulder

Skulder dras vanligtvis inte av mot samboegendom på det sätt som det görs i en bodelning mellan makar. Men en sambo som saknar egna tillgångar för att betala av sina privata skulder kan begära att få skuldtäckning ur samboegendomen. Dessa skulder dras i sådana fall av mot samboegendomen innan delningen sker, varför det är viktigt att vara medveten om ens sambos eventuella skulder. Ibland händer det att man inte vet om den andre sambons skulder förrän det är för sent. Ett alternativ är att skriva ett samboavtal för att slippa oroa sig och försäkra sig om att något sådant inte händer.

Avtala bort sambolagen

Sambolagens regler om bodelning kan avtalas bort helt eller delvis. Genom att avtala bort den delvis kan man undanta specifik egendom, som till exempel en fastighet. Om man i stället väljer att avtala bort den helt så finns det ingen samboegendom mellan samborna. Egendomen tillhör då respektive sambo som har köpt den.

Om en sambo står för kontantinsats vid bostadsköp

Många sambopar väljer att köpa lägenhet eller fastighet tillsammans. I vissa fall kan det vara så att en sambo går in med hela, eller en större andel, av insatsen. Om båda samborna ska äga bostaden tillsammans så är det en god idé att detta är representativt i insatsen. Detta kan regleras genom att skriva ett skuldebrev samborna emellan.  Ett sådant skuldebrev kan se ut på olika sätt. Amorteringskrav på skulden, återbetalning vid försäljning av bostaden och ränta kan skrivas in. Det beror på vad som passar samborna bäst. Det många tyvärr glömmer är att skydda fordringen i skuldebrevet genom att kombinera detta med ett samboavtal. 

Eftersom olika sambopar har olika förutsättningar så kan det vara en god idé att vända sig till en jurist för att få hjälp med vilken typ av avtal som passar bäst. Om ni är intresserade av att skriva ett samboavtal eller skuldebrev så är ni varmt välkomna att kontakta våra jurister på Juristgruppen Väst i Göteborg.

Kontakta oss

Samboavtal Göteborg

Adress: Krokslätts torg 3

Samboavtal Alingsås

Adress: Nygatan 18 A

Samboavtal Mellerud

Adress: Köpmantorget 1

Samboavtal Partille

Adress: Krokslätts torg 3

Samboavtal Kungsbacka

Adress: Borgmästaregatan 5E

Samboavtal Mölndal

Adress: Krokslätts torg 3

Samboavtal Lerum

Adress: Brobacken 10