Samboavtal

Idag gifter sig människor i mindre utsträckning än förr.

Det blir vanligare att bli sambo vilket inte heller kräver någon registrering. Att vara folkbokförd på samma bostad är inte heller alltid avgörande för om ett par i lagens mening är att betrakta som sambor. Tyvärr ger Sambolagen, den lagen som reglerar ett samboskap, inte mycket skydd och kan ibland få en icke önskvärd effekt vid händelse av separation eller dödsfall.

Många tror att lagen reglerar allt rättvist, vilket inte alltid är fallet. Om du och din sambo köper en bostad tillsammans med du betalar kontantinsatsen har din sambo rätt till hälften av värdet av bostaden om ni går isär trots att denne inte betalat en enda krona. Om du köper en bostad själv, står på lånen själv och betalar kontantinsatsen själv men syftet med köpet är att du och din respektive ska bo där tillsammans har din sambo rätt till halva bostadens värde om ni går skilda vägar. 

Sambor ärver inte heller varandra. Ni kan ha varit sambo i 30 år och har ingen arvsrätt till varandra om någon avlider. 

Vi på Juristgruppen kan hjälpa er med de avtal som ni behöver för att få det precis som ni önskar om ni i framtiden går skilda vägar eller när en av samborna avlider. På mötet går vi även igenom mycket annat som också kan få en stor effekt om någon av samborna blir svårt sjuk och man äger bostaden tillsammans samt hur man ska tänka gällande sina försäkringar. Inom familjejuridiken hänger många delar ihop och det är viktigt att man vänder sig till en jurist för att få rätt råd för hela er situation.

 

Kontakta oss