Vi finns i västra Sverige med omnejd och arbetar med ekonomisk familjerätt. När behovet av juridisk hjälp uppstår är det viktigt att välja en jurist med rätt kompetens. Vi är experter på familjejuridik och kan därför hjälpa dig till en tryggare, enklare och tydligare juridisk situation.

Sverige Skog Jurist

Juridiska handlingar och avtal får ofta effekt först när någon avlider, vid sjukdom, separation eller osämja. Då är det viktigt att i förväg ha bestämt hur man vill ha det, samt att ta hjälp av kunniga jurister med upprättandet av handlingar som reglerar detta.  

Behöver du en familjejurist?

 Hur arbetar vi?

Av erfarenhet vet vi att familjejuridik är mer komplext än vad många tror och att små detaljer kan få stora konsekvenser. Ett möte med en jurist som är specialiserad inom familjejuridik, är därför något vi starkt rekommenderar innan man upprättar familjerättsliga avtal. Vi är inte bara utbildade jurister utan har även lång praktisk erfarenhet av att se vilka konsekvenser olika typer av skrivelser kan få. Vi kan guida dig rätt i hur avtal bör upprättas för att det ska bli precis som du önskar. Korrekt skrivna avtal kan ofta förhindra kostsamma tvister i framtiden. Är du osäker på om du behöver skriva några familjerättsliga avtal och vill ha en kort genomgång av just din situation, så kan du boka en kostnadsfri juridisk behovsanalys hos någon av våra kunniga jurister. Behöver du istället svar på specifika frågor eller ett skräddarsytt juridiskt förslag för din situation, så bokar du in dig på en juridisk konsultation.

 

Vi erbjuder fysiska möten med våra jurister på något av våra kontor. Det går också bra att boka ett telefonsamtal eller videomöte via Skype eller Teams om man hellre önskar detta. För den som inte kan ta sig till något av våra kontor, men som gärna önskar ett personligt möte erbjuder vi hembesök. Vid bokning uppger du bara det sätt som passar dig bäst.

Din Situation - JuristGruppen

Coronapolicy

Juristgruppen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19 och har därför vidtagit några enkla åtgärder för att minska smittspridningen.

  • Våra personliga möten tar vi, om möjligt, i stora konferensrum där vi håller avstånd,
  • Våra klienter uppmanas att inför möten, ta med sig egna pennor och block för anteckningar,
  • Vi tar inte varandra i hand när vi hälsar och undviker helt all fysisk kontakt,
  • Vi tillhandahåller handsprit på mötena,
  • Vår personal följer strikta instruktioner att inte gå till arbetsplatsen vid minsta symptom, även lindriga,

Vi erbjuder även distansmöten via telefon, alternativt online via Skype/Teams.

Hem

Kontakta oss