Vi hjälper dig med bouppteckning i Göteborg

Kontakta oss

Bouppteckning

Det sista man vill göra när en närstående har gått bort är att tänka på praktiska saker som att fördela ett arv. När någon har gått bort måste dock en bouppteckning göras. I bouppteckningen ska den avlidnes alla tillgångar och skulder tas upp och dödsbodelägare, legatarier och eventuella efterarvingar ska antecknas. Detta utgör sedan underlaget för ett arvskifte. En bouppteckning har flera formkrav och det kan lätt bli lite snårigt att veta vad som ska tas upp.  

Genom att anlita en jurist kan du som anhörig dels få fokusera på att bearbeta de många känslor som uppstår, dels kan det kännas överväldigande att ta hand om en process som i många fall kan vara väldigt omfattande. Hos Juristgruppen Väst i Göteborg hjälper våra jurister gärna till med att upprätta en bouppteckning. Boka gärna in ett möte så kan vi hjälpa dig genom denna process och avlasta en redan tung period.

Vi på Juristgruppen kan hjälpa dig med bouppteckning i Göteborg, Alingsås, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Mellerud och Lerum.

Hur går en bouppteckning till?

Det måste först utredas vilka som är dödsbodelägare. Detta kan framgå av ett testamente eller lagen. Om ett testamente finns är det viktigt att säkerställa sig om att testamentet är giltigt och att det inte bryter mot lag. Allt underlag till tillgångar och skulder ska sedan tas fram. Omfattningen på detta underlag kan variera väldigt mycket beroende på hur mycket tillgångar och skulder den avlidne hade. Dödsbodelägare ska sedan kallas till en bouppteckningsförrättning. Sedan ska en bouppteckning upprättas. I denna ska det framgå vem som är dödsbodelägare, legatarie (den som ska ärva en viss sak eller bestämd summa pengar), tillgångar, skulder och uppgifter om vem som har rätt att företräda dödsboet. Denna blankett ska sedan insändas till Skatteverket. Kallelsebevis från förrättningen och eventuella arvsavståenden ska bifogas bouppteckningen. Även testamente och äktenskapsförord om sådana finns ska bifogas. 

Viktigt att veta

Bouppteckningsförrättningen måste hållas inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan skickas in till Skatteverket inom en månad från förrättningen. Där registreras bouppteckningen som blir en offentlig handling. En bouppteckning måste göras för att dödsboet ska kunna avsluta konton och sälja bostäder och värdepapper. Bouppteckningen används nämligen som en legitimation för de som får företräda dödsboet. Det är därför viktigt att spara bouppteckningen som är ett värdebevis. Närstående kan sedan förvalta dödsboet med hjälp av bouppteckningen. Om du som närstående hellre vill att någon annan förvaltar dödsboet är detta något våra erfarna jurister på Juristgruppen Väst i Göteborg kan avlasta dig med. 

Hör gärna av dig oss för att boka in ett möte.

Kontakta oss

Bouppteckning Göteborg

Adress: Krokslätts torg 3

Bouppteckning Alingsås

Adress: Nygatan 18 A

Bouppteckning Mellerud

Adress: Köpmantorget 1

Bouppteckning Partille

Adress: Krokslätts torg 3

Bouppteckning Kungsbacka

Adress: Borgmästaregatan 5E

Bouppteckning Mölndal

Adress: Krokslätts torg 3

Bouppteckning Lerum

Adress: Brobacken 10