Förvaring av testamente

I Sverige registreras tyvärr inte ditt testamente.

Det är viktigt att originalet av testamentet förvaras säkert så att det kan verkställas vid ditt frånfälle. Tillgängligheten till bankfack har under de senaste åren minskat betydligt.
Vi samarbetar sedan flera år med Testamentsbanken. Testamentsbanken är ett fristående företag som förvarar ditt testamente mot en mindre, årlig kostnad. Fördelen med Testamentsbanken är att de samkör sina system med Skatteverkets dödsfallsregister. På detta sätt kan du välja om testamentet vid dödsfallet skickas till dödsboet eller juristen som upprättade handlingen.
När du anlitar oss för att skriva ditt testamente kan vi hjälpa dig med förvaringen av ditt testamente och ombesörjer allt det administrativa åt dig.

Kontakta oss