Vi hjälper dig med bodelning i Göteborg

Kontakta oss

Vad är en bodelning?

En bodelning är sällan något som någon vill göra. Oftast görs en bodelning vid skilsmässa, avslutad samborelation eller dödsfall. Bodelning kan dock även göras under bestående äktenskap. Oavsett om det gäller något så tråkigt som en separation eller ett dödsfall, eller ett praktiskt beslut i ett pågående äktenskap, är det bra att få hjälp av en jurist i något så omfattande som en bodelning för att säkerhetsställa att allt blir rätt.

Våra kunniga jurister i Göteborg hjälper er gärna med detta. Ni är välkomna att kontakta oss för att boka in ett möte.

Vi på Juristgruppen kan hjälpa dig med bodelning i Göteborg, Alingsås, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Mellerud och Lerum.

Hur går en bodelning till?

Vid en bodelning ska underlag för makarnas alla tillgångar och skulder tas fram. Detta gäller bland
annat saldon på konton, underlag för försäkringar, räntebesked från banken, uppgifter om fordon,
underlag för pension, låneavtal och fastighetsbeteckningar. Detta är bara några exempel på det
material som ska tas fram till bodelningen, vilket gör att bodelningen ofta blir väldigt omfattande.

Även andra handlingar som är relevanta för bodelningen ska tas fram. Detta kan handla om
äktenskapsförord, skuldebrev och testamente. Det som är enskild egendom för makarna ska
undantas från bodelning och resterande, giftorättsgodset, ska tas upp i bodelningen. Skulderna dras
av mot tillgångarna och en andelsberäkning mellan makarna görs. Tillgångar och skulder delas
därefter upp mellan parterna på ett sådant sätt att båda får sin andel fylld. Detta är en förenklad
beskrivning av bodelningen då man även exempelvis behöver värdera tillgångar som inte är pengar
eller ta upp skatteuppgifter från innevarande år. Vi förstår att detta kan kännas överväldigande,
speciellt i tider för sorg över en bortgång eller ett förhållande. Våra jurister kan hjälpa er med
bodelningen så att ni kan få fokusera er energi på annat håll i tider som för många är väldigt svåra.

Bodelning i äktenskap

En bodelning i äktenskap kan göras i tre situationer. Antingen kan man göra en bodelning under
bestående äktenskap. Man sammanställer då alla sina tillgångar och skulder och delar sedan på
samma sätt som i andra bodelningar. Skillnaden är att ingen äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller
dödsfall har inträffat. Bodelning under bestående äktenskap kan göras för att skydda en makes
tillgångar som den andre makens långivare annars hade haft rätt till att utmäta. En bodelning kan
även göras vid skilsmässa eller dödsfall. Den görs då på samma sätt. Om två makar bara har
gemensamma barn, eller inte barn alls, så ärver de varandra och en faktisk bodelningshandling
upprättas inte.

Bodelning i samborelation

En bodelning kan även göras i en samborelation. För sambor kan detta göras då relationen tar slut
eller någon av samborna går bort. En sambo har då ett år på sig från den tidpunkten att ansöka om
bodelning. Allt som är samboegendom ska då delas lika mellan samborna. Detta gäller allt som tillhör
det gemensamma hushållet. Bilar, fritidshus, pengar och liknande ingår inte. Skulder ingår inte heller.
En sambo kan dock begära skuldtäckning ur samboegendomen om sambon inte kan täcka skulden ur
sina privata medel. Detta ska i sådana fall dras av från samboegendomen innan återstående delas på
hälften.

Genom att skriva ett samboavtal kan man undvika detta. Vi förstår att det kan kännas snårigt med bodelning och svårt att veta vad som utgör samboegendom och inte. Ni varmt välkomna att höra av er till oss för att boka möte. Våra erfarna jurister på Juristgruppen Väst i Göteborg hjälper er gärna med att göra en bodelning.

Kontakta oss

Bodelning Göteborg

Adress: Krokslätts torg 3

Bodelning Alingsås

Adress: Nygatan 18 A

Bodelning Mellerud

Adress: Köpmantorget 1

Bodelning Partille

Adress: Krokslätts torg 3

Bodelning Kungsbacka

Adress: Borgmästaregatan 5E

Bodelning Mölndal

Adress: Krokslätts torg 3

Bodelning Lerum

Adress: Brobacken 10