Bodelning

När sambor eller makar går skilda vägar ska en bodelning göras.  

Makar ansöker om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Sambor behöver inte lämna in någon ansökan eftersom samboskap inte registreras. Bodelningsavtalet som sedan upprättas reglerar och avslutar den ekonomiska gemenskapen mellan parterna.

Vi går igenom innebörden av den lagstiftning som är aktuell i just ert fall och redogör för era rättigheter respektive skyldigheter. Därefter skräddarsyr vi ert skriftliga avtal utifrån era överenskommelser och önskemål.

Tyvärr finns en utbredd missuppfattning att ett bodelningsavtal inte behövs så länge parterna är överens. Detta skapar ofta stora problem i praktiken. I fall där makarna “gjort upp” utan skriftliga avtal finns ibland möjlighet för den ena parten att kräva sin före detta på ytterligare ersättning flera år efter att skilsmässan gått igenom. I fall där ena maken äger en fastighet och löst ut den andre med en överenskommen summa, utan att detta reglerats skriftligt, kan fastighetsägaren inte pantsätta eller överlåta sin fastighet i framtiden utan före detta makens underskrift. Om det då är svårt att få kontakt med den före detta maken, eller om denne vägrar att skriva under ett bodelningsavtal i efterhand, får fastighetsägaren stora problem. Det är därför av yttersta vikt att överenskommelser och fördelningar noggrant dokumenteras i bodelningsavtalet.

 

 

Kontakta oss