Juridisk behovsanalys

Behöver jag upprätta juridiska handlingar?

För dig som är osäker på om du behöver juridisk hjälp erbjuder vi en kostnadsfri juridisk behovsanalys. Behovsanalysen tar vanligtvis 15-20 minuter och ger dig som kund en översikt över din juridiska situation. Detta för att du sedan ska kunna bestämma om du vill gå vidare och ta hjälp av oss med upprättande av handlingar eller juridisk konsultation.

Om ni är ett sambopar eller gifta är det viktigt att ni båda är med under mötet. Det är även viktigt att ni tar med tidigare upprättade juridiska handlingar såsom testamenten, fullmakter, äktenskapsförord samt bouppteckningar till vårt möte. Allt för att vi ska kunna analysera er situation på bästa sätt.

 

Kontakta oss