Medlånatagaravtal

Dagens låneregler hos banker gör det svårare att låna varför det ibland måste finnas en medlåntagare för att banken ska bevilja lånet.

Det kan tyckas enkelt att man ”bara står med på ett lån” men konsekvenserna kan vara stora om inte ränta och amortering sköts enligt plan. Vi på Juristgruppen kan hjälpa er att skriva ett medlåntagaravtal där man klargör hur lånen ska regleras mellan er. På detta sätt tryggar man den som står med på lånet gentemot banken.

Både låntagaren och medlåntagaren har samma betalningsansvar gentemot kreditgivaren. Det är ett solidariskt betalningsansvar. Kreditgivaren kan därför välja att kräva var och en av er på både ränta och amortering om låntagaren inte sköter sina betalningar. Medlåntagaravtal är inget avtal där ni kan avtala bort kreditgivaren rätt att kräva er båda på betalning, däremot gör medlåntagaravtalet att du kan kräva huvudlåntagaren på det belopp kreditgivaren krävt av dig. Detta kallas för regressrätt. Om inget medlåntagaravtal upprättas finns det stor risk att halva låneskulden betraktas som din. 

Kontakta oss