Skuldebrev

Vid lån av pengar uppstår ett skuldförhållande mellan parterna.

Det är viktigt att skuldförhållandet regleras skriftligt mellan er. Skuldebrevets syfte är att bevisa att transaktionen utgör ett lån och inte en gåva. Handlingen kan också reglera eventuell ränta, amortering och när återbetalning ska ske.

 Det är vanligt att skuldförhållanden uppstår. Ett sambopar köper en bostad tillsammans men en av dem erlägger mycket större kontantinsats än den andre sambon. I händelse av dödsfall eller separation mellan dem är skuldebrevet av yttersta vikt för att bevisa deras ekonomiska mellanhavanden.

 En annan vanlig situation är att föräldrar lånar ut pengar till sitt barn då denne köper en bostad eller när barnet separerar. Om föräldrarna har fler barn är det ur arvssynpunkt viktigt att skuldförhållandet dokumenteras. För föräldrarna är det en trygghet att reglera med sitt barn när pengarna senast ska betalas tillbaka. 

Vi på Juristgruppen kan hjälpa er att upprätta skuldebrev och kan också guida er rätt med kompletterande avtal beroende på vilken situation ni befinner er i. Oftast räcker det exempelvis inte med ett skuldebrev emellan makar eller sambor. Många gånger behöver man komplettera med ytterligare avtal för att det ska bli som man har tänkt sig.

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Kontakta oss